Gdańskie Spotkania Literackie

Nabór zgłoszeń do kolejnej edycji Nagrody im. Karla Dedeciusa

Nagroda im. Karla Dedeciusa od 2003 roku przyznawana jest tłumaczom literatury polskiej na język niemiecki oraz literatur niemieckojęzycznych na język polski. Nosząca imię jednego z najbardziej zasłużonych niemieckich tłumaczy i popularyzatorów polskiej literatury od lat wspiera literackie alianse między naszymi krajami. Niemiecki Instytut Spraw Polskich (Deutsches Polen-Institut) zaprasza do zgłaszania kandydatur do Nagrody, która przyznana zostanie 24 maja 2024 roku w Darmstadt.

 

Laureaci zostaną wyróżnieni za wybitne osiągnięcia translatorskie, a tym samym za pracę na rzecz porozumienia między Polakami i Niemcami. Wyboru spośród zgłoszonych kandydatur dokona niezależna polsko-niemiecka kapituła. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w kwietniu 2024 roku, a laureaci Nagrody otrzymają po 10 tys. euro.

Dotychczasowi laureaci i laureatki wyróżnienia: Elżbieta Kalinowska i Andreas Volk (2022), Monika Muskała i Thomas Weiler (2019), Eliza Borg i Lisa Palmes (2017), Katarzyna Leszczyńska i Sven Sellmer (2015), Jakub Ekier i Bernhard Hartmann (2013), Esther Kinsky i Ryszard Turczyn (2011), Renate Schmidgall i Ryszard Wojnakowski (2009), Tadeusz Zatorski i Martin Pollack (2007), Maria Przybyłowska i Olaf Kühl (2005), Krzysztof Jachimczak i Hans-Peter Hoelscher-Obermaier (2003).

 

KTO MOŻE ZGŁASZAĆ KANDYDATURY?
Kandydatów i kandydatki do Nagrody im. Karla Dedeciusa mogą zgłaszać wydawnictwa, przedstawiciele z branży literackiej, autorzy, również sami czytelnicy. Przyjmowane będą również zgłoszenia własne tłumaczy i tłumaczek.

 

ZGŁOSZENIA POWINNY ZAWIERAĆ:
krótki życiorys;
wykaz publikacji;
wybrane fragmenty dorobku translatorskiego (ok. 20 stron tłumaczenia i oryginału).

Termin składania zgłoszeń upływa 14.01.2024 roku. Osobą kontaktowa jest p. Andrzej Kaluza (0049-6151-420220, e-mail: kaluza@dpi-da.de). Zgłoszenia można przesłać mailem na adres dpi@dpi-da.de lub pocztą tradycyjną:
Deutsches Polen-Institut
Karl-Dedecius-Preis
Residenzschloss
D-64283 Darmstadt
Niemcy

Nagroda im. Karla Dedeciusa wręczana jest co dwa lata. Do 2019 roku głównym sponsorem nagrody była Fundacja im. Roberta Boscha. Od roku 2022 nowym mecenasem jest kasa oszczędnościowa Sparkasse Darmstadt, partnerami zaś Willa Decjusza w Krakowie, Europejskie Kolegium Tłumaczy w Straelen i Fundacja im. Karla Dedeciusa przy Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą.

fot. Willa Deciusza