Gdańskie Spotkania Literackie

Tłumacz Kamil Pecela wyróżniony litewską nagrodą im. Św. Hieronima

Ministerstwo Kultury Republiki Litewskiej oraz Litewskie Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury ogłosiły laureatów nagrody im. Św. Hieronima – przyznawanej corocznie najlepszym tłumaczom i tłumaczkom literatury litewskiej na języki obce oraz literatur obcych na język litewski. W pierwszej kategorii nagrodę przyznano Kamilowi Peceli, którego świetny przekład Silva rerum IV Kristiny Sabaliauskaitė uzyskał nominację do tegorocznej Nagrody Translatorskiej. Gratulujemy!

 

Dalia Švambarytė / Kamil Pecela; fot. litewskie Ministerstwo Kultury

 

Kamil Pecela, tłumacz literatury litewskiej, otrzymał nagrodę „za wysoką profesjonalną doskonałość i produktywność w tłumaczeniu dzieł współczesnej litewskiej literatury pięknej i filozoficznej na język polski, a także za aktywną akademicką działalność pedagogiczną w promowaniu litewskiej literatury, języka i kultury w Polsce”.

Tłumaczenia Peceli obejmują Wileński poker Ričardasa Gavelisa, Silva rerum Kristiny Sabaliauskaitė (część III i IV), Piramidy dni Dainy Opolskaitė, Horyzonty wolności Aleksandrasa Štromsa, Obrazki litewskie Herkusa Kunčiusa, teksty Tomasa Venclovy i Leonidasa Donskisa, inne dzieła litewskiej prozy i eseje, a także przewodniki po architekturze Wilna i Kowna.

Kamil Pecela jest absolwentem polonistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim; uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych po obronie pracy o twórczości litewskiego pisarza i publicysty Rapolasa Mackonisa w międzywojennym Wilnie. Jego praca uhonorowana została nagrodą im. Juliusza Bardacha za lata 2014-2015 przyznaną przez Instytut Wielkiego Księstwa Litewskiego w Kownie. Pecela zajmuje się literaturą i kulturą Litwy – bada, opowiada o niej, pisze teksty, propaguje w internecie oraz przekłada na język polski. W 2019 r. za aktywność przekładową otrzymał dyplom honorowy Instytutu Kultury Litwy (Lietuvos kultūros institutas), a w 2021 r. Nagrodę im. Algisa Kalėdy.

W kategorii przkładu literatur obcych na język litewski nagrodą wyróżniono Dalię Švambarytė, która tłumaczy klasyczną literaturę chińską i japońską. Doceniono jej umiejętność dostosowania się do stylu autora, znalezienia charakterystycznego brzmienia poezji japońskiej i chińskiej, oddania subtelności japońskiej prozy, słów dramatycznych i liturgicznych oraz za czysty i bogaty język przekładu.

Początek jesieni to tradycyjnie czas tłumaczy i tłumaczek, którzy 30 września obchodzą swoje święto. Św. Hieronim, którego imię nosi nagroda, to jednocześnie patron tłumaczy. Przyznane litewskie Ministerstwo Kultury i Litewski Związek Tłumaczy Literackich nagrody św. Hieronima zostaną wręczone laureatom w Międzynarodowym Dniu Tłumacza, w siedzibie litewskiego Ministerstwie Kultury w Wilnie.

(Źródło informacji)