Gdańskie Spotkania Literackie

Sztuka kreatywnego pisania. Nowy kierunek studiów na Uniwersytecie Gdańskim

Wydział Filologiczny UG ogłasza nabór kandydatów na trzyletnie dzienne (licencjackie) studia Sztuka kreatywnego pisania. Kierunek to nowa oferta na trójmiejskim rynku akademickim adresowana do osób, które wiążą swoją przyszłość z kulturą pisma, dla ludzi z literacką wrażliwością, wyobraźnią i przekonaniem, że umiejętność biegłego posługiwania się słowem jest i będzie pożądaną wartością.

Zajęcia na sztuce kreatywnego pisania mają pomóc przyszłym twórcom poznać i zrozumieć mechanizmy współczesnego rynku wydawniczego i stworzyć warunki dla własnego rozwoju na polu literatury pięknej, eseistyki i krytyki literackiej. Absolwenci tego kierunku nabędą także umiejętności pozwalające odnaleźć się w wielu miejscach, w których liczy się twórczy potencjał – w mediach elektronicznych i tradycyjnych, w instytucjach kultury i agencjach marketingowych.

Podstawą dla opanowania sztuki słowa jest kultura literacka. Na program studiów składają się więc zajęcia z kanonu literackiego, w ramach których studenci będą mogli porozmawiać o dawnych i współczesnych arcydziełach literatury polskiej i światowej, zaś na ćwiczeniach z literatury najnowszej zapoznają się z aktualnymi bestsellerami i trendami na rynku książki.

Plan studiów jest dostosowany do współczesnych realiów, w których dominującą pozycję zajmują zjawiska z kręgu kultury popularnej. Stąd przewidziane są w nim przedmioty poświęcone literaturze gatunkowej – reportażowi, kryminałowi, horrorowi i fantastyce, komiksowi i powieści graficznej czy też książce dla dzieci i młodzieży. Ważnym i niezbędnym uzupełnieniem pozostają zajęcia o kinie, teatrze oraz grach komputerowych. Szeroki profil humanistyczny zapewnią zaś absolwentowi przedmioty dotyczące dziejów filozofii, estetyki oraz współczesnych teorii kulturowych.
Studentów, oprócz obligatoryjnych warsztatów literackich rozwijających stylistykę, wprowadzających w zasady kompozycyjne definiujące różne gatunki, czekają cztery cykle zajęć mistrzowskich z twórcami o znaczącym dorobku, którzy podzielą się z uczestnikami swoim doświadczeniem i myśleniem o literaturze. Osobisty kontakt z uznanymi autorami pozwoli spojrzeć całościowo na proces tworzenia, inspirować się ich dokonaniami we własnych przedsięwzięciach.

Wiadomości o prawie autorskim i wydawniczym, ogólnopolskim i regionalnym rynku wydawniczym, o zasadach marketingu książki oraz znajomość prawidłowości rządzących współczesnym życiem literackim dostarczą absolwentowi narzędzi umożliwiających świadome i kompleksowe planowanie ścieżki twórczo-zawodowej i budowanie własnej marki w przestrzeniach kultury pisma.

W programie studiów istotne miejsce zajmują ćwiczenia z copywritingu, kultury nowych mediów. Absolwenci nabędą również umiejętności w zakresie edytorstwa, składu komputerowego oraz publikowania tekstów użytkowych w Internecie.

Studia sztuki kreatywnego pisania pozwolą ich użytkownikom nawiązać znajomości i przyjaźnie z osobami z branży literackiej oraz dadzą możliwość współtworzenia projektów związanych z promocją i popularyzacją literatury. W ramach uniwersytetu możliwa będzie realizacja własnych ambicji i zainteresowań w kołach naukowych, wydziałowych czasopismach i studenckich almanachach, zaś dzięki stałej współpracy z miastem Gdańsk i programem „Gdańsk Miasto Literatury” studenci będą mogli też stawiać pierwsze kroki i aktywizować się poza murami uczelni – w obrębie wybrzeżowych środowisk twórczych. Realizowane w ramach siatki praktyki zawodowe odbywać się będą m. in. w trójmiejskich instytucjach kultury.
Profil kierunku daje szansę na indywidualne podejście do studenta i monitorowanie jego postępów przez cały cykl kształcenia. Studenci będą mieli możliwość stworzenia i zredagowania pod opieką tutora własnych tekstów z zakresu literatury pięknej, eseju, krytyki literackiej lub literaturoznawstwa. Sztuka kreatywnego pisania daje wolność dyskusji, szlifowania sztuki interpretacji utworów literackich i innych tekstów kultury, dyskutowania i omawiania własnych utworów w gronie koleżanek i kolegów z roku oraz wykładowców. Ten miks młodości, świeżości pomysłów z doświadczeniem i kompetencją zapewni nie tylko nabywanie wiedzy, ale także radość studiowania. Serdecznie zapraszamy!

Kryteria kwalifikacyjne: konkurs świadectw dojrzałości oraz rozmowa kwalifikacyjna.

Wymagane dokumenty, opłata rekrutacyjna, progi punktowe – zobacz TU.

Terminy rekrutacji:
Zakończenie rejestracji: 12 lipca 2023 r.
Rozmowa kwalifikacyjna: 17 lipca 2023 r.
Ogłoszenie listy kandydatów: 19 lipca 2023 r.
Ogłoszenie listy osób przyjętych: 25 lipca 2023 r.

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów od 6 lipca, pon. – pt.: 10:00-14:00 Wydział Filologiczny, Neofilologia, ul. Wita Stwosza 51, pok. 355, 80-308 Gdańsk

Strona FB kierunku

Program studiów – siatka zajęć: