Gdańskie Spotkania Literackie

„W tłumaczeniu”. Performatywny monodram o tym, jak się znaczenia odnajdują w przekładzie na PJM

W tłumaczeniu to monodram autorstwa Wojtka Ziemilskiego (reżyseria) i Wojtka Pustoły (scenografia), który w polskim języku migowym wykonuje Adam Stoyanov, głuchy poeta i aktor. Spektakl miał premierę we Wrocławskim Teatrze Współczesnym. Podczas Odnalezionego w tłumaczeniu będzie można go obejrzeć 22 kwietnia (sobota) o godz. 15.00 w siedzibie projektu Gdańsk Miasto Literatury. Po jego zakończeniu (16.00) Anna Lewandowska porozmawia z twórcami monodramu. 

Fot. Filip Wierzbicki

 

W tłumaczeniu to performatywny monodram Adama Stoyanova, głuchego poety i aktora. Twórcy spektaklu, Wojtek Ziemilski i Wojtek Pustoła, postawili przed aktorem zadanie z pozoru niemożliwe: wspólnie z tłumaczką, Katarzyną Głozak, aktor przekłada utwory Różewicza na polski język migowy. Inny język wymaga innego konstruowania znaczeń i ujawnia nieoczywiste interpretacje wierszy oraz zaskakujące sensy słów.

Jednocześnie spektakl staje się opowieścią o samym języku migowym, który gestem i mimiką buduje tu przestrzeń poezji. Obserwując głuchego aktora, zaczynamy lepiej rozumieć istotę języka osób niesłyszących – oraz zaczynamy się zastanawiać nad własnym sposobem komunikacji.

Monodram będzie tłumaczony z polskiego języka migowego na język polski.
Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego na spektakl obowiązują zapisy (KLIK).

 

Po monodramie Anna Lewandowska porozmawia z twórcami spektaklu o tym, jak tłumaczy się poezję napisaną w języku polskim na polski język migowy, jak w tych językach konstruuje się znaczenia i w jaki sposób tę dyskusję przenieść na język teatru. Spotkanie o godz. 16.00 rozpocznie się w siedzibie projektu Gdańsk Miasto Literatury (ul. Długa 35).

Rozmowa będzie tłumaczona na polski język migowy.
Partnerem wydarzenia są Gdańsk Miasto Literatury oraz Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej w Polsce.

TWÓRCY MONODRAMU

WOJTEK ZIEMILSKI
reżyser teatralny i artysta wizualny tworzący prace na pograniczu teatru, sztuk wizualnych i choreografii. Ukończył kurs reżyserii teatralnej w Fundacji Gulbenkiana w Lizbonie. W Portugalii, gdzie mieszkał przez kilka lat, zrealizował m.in. spektakl multimedialny Hamlet Light, a w TR Warszawa m.in. instalację video Aktorzy. Prowadzi warsztaty z nowych form eksperymentu w teatrze. Wyreżyserował m.in. spektakle Mała narracja (Teatr Studio w Warszawie), Prolog (Teatr Ochoty – Ośrodek Kultury Teatralnej) i Jeden Gest (Nowy Teatr w Warszawie). Jego instalacja performatywna Pokrewni miała premierę na festiwalu Malta.

WOJTEK PUSTOŁA
artysta wizualny, autor filmów, rzeźbiarz i scenograf. Absolwent Wydziału Rzeźby warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych i kierunku Intermedia na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Od lat związany z toskańskim regionem Massa-Carrara, gdzie powstają jego rzeźby w kamieniu oraz prace filmowe. Autor dokumentu White Cube (2018) osadzonego w poetyce slow cinema filmu o rewolucyjnych zmianach w technice obróbki kamienia i konsekwencjach tych zmian. Autor scenografii m.in. do spektakli Jeden Gest Nowego Teatru w Warszawie (także współreżyser) i W tłumaczeniu Wrocławskiego Teatru Współczesnego (odpowiada również za video i jest współautorem tekstu) w reżyserii Wojtka Ziemilskiego.

ADAM STOYANOV
poeta i aktor, który od urodzenia jest głuchy i na co dzień posługuje się polskim językiem migowym (PJM) jako językiem ojczystym (pierwszym). Laureat wielu nagród w dziedzinach związanych z aktorstwem i sztuk PJM, m.in. przyznawanej przez „Gazetę Wyborczą Wrocław” nagrody WARTO 2022 w kategorii teatr za spektakl W tłumaczeniu w reż. Wojtka Ziemilskiego, u którego zagrał też w spektaklu Jeden Gest (Teatr Nowy w Warszawie). Zagrał także i napisał libretto w PJM do Opery dla Głuchych w reż. Wojtka Zrałka-Kossakowskiego). Jest zaangażowany w działalność kulturalną w Polskim Związku Głuchych Oddziale Mazowieckim.

KATARZYNA GŁOZAK
tłumaczka języka migowego pracująca w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Głuchych w Warszawie, gdzie uczy języka angielskiego. Prowadzi też swoje biuro tłumaczeń w Warszawie. Jest współautorką tekstu i tłumaczką w spektaklu W tłumaczeniu w reż. Wojtka Ziemilskiego.

źródło biogramów: Wrocławski Teatr Współczesny