Gdańskie Spotkania Literackie

Tadeusz Sławek: „Na okrężnych drogach. Tłumaczenie literackie i jego światy”

Podstawowym zadaniem tłumaczy jest poszukiwanie porozumienia przy zachowaniu różnic – pisze Tadeusz Sławek w swojej nowej książce „Na okrężnych drogach. Tłumaczenie literackie i jego światy”. Premiera publikacji towarzyszy tegorocznej edycji festiwalu „Odnalezionego w tłumaczeniu”. To inspirujący esej, w którym autor udowadnia, że refleksja nad przekładem może być użytecznym narzędziem myślenia o świecie. Spotkanie z autorem podczas festiwalu: 16 kwietnia o godz. 15.15 (online, na kanale YouTube IKM).

– Polityka przekładu jest polityką wielogłosowości; nie może zgodzić się na wizję świata, w którym relacje z innym/obcym są równoznaczne z „zanieczyszczeniem” tego, co rodzime i „czyste” – pisze Tadeusz Sławek w inspirującym eseju, w którym udowadnia, że refleksja nad przekładem może być użytecznym narzędziem myślenia o świecie.

Odwołując się dziesiątków przykładów z historii literatury – od Homera po Joyce’a, od Biblii po Baudelaire’a i Kafkę ­– autor zastanawia się nad filologicznymi, ale także filozoficznymi, etycznymi i politycznymi implikacjami postaw tłumaczek i tłumaczy.

Osnowę książki stanowią wykłady, które prof. Sławek wygłosił w Centrum Badań Przekładoznawczych przy Wydziale Polonistyki UJ na przełomie lat 2019/ 2020. Książka ukazuje się w koedycji wydawnictwa Karakter z Instytutem Kultury Miejskiej w Gdańsku.

Dotychczas w ramach serii o przekładzie towarzyszącej Gdańskim Spotkaniom Literackim „Odnalezione w tłumaczeniu” ukazały się: „Pięć razy o przekładzie” Małgorzaty Łukasiewicz, komiks „W głowie tłumaczy” Tomasza Pindla z ilustracjami Jacka Świdzińskiego, Daniela Chmielewskiego, Roberta Sienickiego, Bereniki Kołomyckiej, Fanny Vaucher orazrozmowy Adama Pluszki z tłumaczami literatury „Wte i wewte”. Publikacje są dostępne na www.sklepikm.pl.

Rozmowa Magdaleny Heydel z Tadeuszem Sławkiem „Przekład i inne światy” odbędzie się podczas festiwalu „Odnalezionego w tłumaczeniu” 16 kwietnia o godz. 15.15. Transmisja na kanale YouTube IKM oraz Facebooku IKM i Odnalezionego w tłumaczeniu.

Tadeusz Sławek. Poeta, tłumacz, eseista, profesor nauk humanistycznych. Specjalizuje się w historii literatury angielskiej i amerykańskiej oraz teorii literatury. Jest tłumaczem z języka angielskiego (Wendell Berry, William Blake, Allen Ginsberg, Seamus Heaney, Robinson Jeffers, Thomas Merton, Jerome Rothenberg; tłumaczył także teksty Johna Lennona, Jima Morrisona i Pete’a Sinfielda). Członek Komitetu Nauk o Literaturze PAN. Stały publicysta „Tygodnika Powszechnego”, publikował też m.in. w pismach: „Brulion”, „Gazeta Wyborcza”, „Odra”, „Res Publica Nowa”. Od ponad dwudziestu pięciu lat współpracuje z kontrabasistą i kompozytorem muzyki Bogdanem Mizerskim.

Opublikował m.in.: U-bywać. Człowiek, świat, przyjaźń w twórczości Williama Blake’a (2001), Antygona w świecie korporacji. Rozważania o uniwersytecie i czasach obecnych (2002), Żaglowiec, czyli Przeciw swojskości (2006), Ujmować. Henry David Thoreau i wspólnota świata (2009), U-chodzić (2015), Nie bez reszty. O potrzebie niekompletności (2018), Śladem zwierząt. O dochodzeniu do siebie (2020), Umysł rozstrojony. Próby o trylogii księżycowej Jerzego Żuławskiego (2020).