Gdańskie Spotkania Literackie

Nagroda Transatlantyk dla Lajosa Palfalviego

Węgierski historyk literatury, krytyk, jeden z najwybitniejszych tłumaczy literatury polskiej – Lajos Palfalvi – został uhonorowany nagrodą Transatlantyk. Nagroda jest przyznawana za wybitne osiągnięcia w popularyzacji literatury polskiej. Gala wręczenia Transatlantyku uświetniła odbywający się w Krakowie Światowy Kongres Tłumaczy Literatury Polskiej, organizowany co cztery lata przez Instytut Książki.


zdjęcie: PAP / Jacek Bednarczyk

Transatlantyk to doroczna nagroda Instytutu Książki dla wybitnego popularyzatora literatury polskiej za granicą. Laureatami nagrody mogą być tłumacze, wydawcy, krytycy, animatorzy życia kulturalnego. Laureat otrzymuje 10 tys. euro oraz statuetkę autorstwa Łukasza Kieferlinga.

„Laureat jest znakomitym historykiem literatury, znakomitym tłumaczem, pełni funkcję kierownika katedry Filologii Polskiej na Uniwersytecie Katolickim w Budapeszcie. Wyjątkową pracą translatorską przybliżył swoim rodakom Czesława Miłosza, Gustawa Herlinga-Grudzińskiego czy Witolda Gombrowicza” – podkreśla Dariusz Jaworski, dyrektor Instytutu Książki.

Dzięki pracy translatorskiej Lajosa Palfalviego od połowy lat osiemdziesiątych XX wieku systematycznie publikowane są na Węgrzech najważniejsze i najbardziej aktualne dzieła polskiej literatury pięknej i szeroko pojętej humanistyki – w sumie 55 wydań książkowych.

Dotychczasowi laureaci nagrody to: Henryk Bereska (2005), Anders Bodegard (2006), Albrecht Lempp (2007), Ksenia Starosielska (2008), Biserka Rajczic (2009), Pietro Marchesani (2010), Vlasta Dvoraczkova (2011), Yi Lijun (2012), Karol Lesman (2013), Bill Johnston (2014), Laurence Dyevre (2015), Constantin Geambasu (2016).

(PAP)