Gdańskie Spotkania Literackie

Konkurs na przekład poezji W. Szymborskiej na rosyjski, białoruski i ukraiński

Fundacja „Za Wolność Waszą i Naszą” i Instytut Książki ogłosiły konkurs na najlepszy przekład poezji Wisławy Szymborskiej na język rosyjski, białoruski i ukraiński.

Konkurs adresowany jest do wszystkich osób chcących spróbować swoich sił w tłumaczeniu poezji wybitnej polskiej poetki. Laureatów konkursu wyłoni jury w składzie: Adam Pomorski (Polska, przewodniczący), Lavon Barszczeŭski (Białoruś), Igor Biełow (Rosja), Ołeksandr Bojczenko (Ukraina), Andriej Chadanowicz (Białoruś), Mikoła Riabczuk (Ukraina),Ksienija Starosielskaja (Rosja). Adam Pomorski obecnie pracuje m.in. nad przekładem wierszy Siergieja Stratanowskiego, poety nominowanego do Nagrody Europejskiego Poety Wolności 2016.

Jury wyłoni trzech laureatów w każdej grupie językowej i przyzna nagrody pieniężne. Termin nadsyłania przekładów mija 31 października. Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się w grudniu 2015 r.

Jest to już trzeci konkurs na najlepsze tłumaczenia poezji, który Fundacja „Za Wolność Waszą i Naszą” organizuje we współpracy z Instytutem Książki. Dwa poprzednie dotyczyły poezji Czesława Miłosza (2011 rok) oraz Tadeusza Różewicza (2013) i cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Wśród uczestników znalazły się osoby z kilkunastu krajów m.in. z Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Niemiec, Izraela, Łotwy, Litwy, Polski, Rosji, Stanów Zjednoczonych i Ukrainy.

Regulamin konkursu i szczegóły znajdują się na stronie Fundacji.