Gdańskie Spotkania Literackie

Umowa modelowa na przekład literacki – praktyki w Szwecji, Wielkiej Brytanii i w Polsce

Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury pracuje nad projektem umowy modelowej na przekład literacki, na wzór umów funkcjonujących w wielu innych krajach europejskich, dzięki współpracy lokalnych organizacji tłumaczy i organizacji wydawców.

Naszym zdaniem umowa modelowa mogłaby być wzorem dobrych praktyk, ułatwiającym relacje tłumacz–wydawca, z korzyścią dla obu stron, a także dla jakości publikacji. Powinna być zrównoważona: wzmocnić dotychczas słabą pozycję tłumacza, ale zarazem chronić interesy wydawcy, być porozumieniem satysfakcjonującym obie strony.

Podczas spotkania, 9 kwietnia o godz. 15.00 w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim chcemy porozmawiać z kolegami z zagranicy o ich doświadczeniach dotyczących podobnego projektu. Udział w spotkaniu wezmą:

Antonia Llyod-Jones (Translators Association, Wielka Brytania),

Jan Henrik Swahn (Översättarsektionen, Szwecja),

Dominika Cieśla-Szymanśka (Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury, Polska),

poprowadzi: Justyna Czechowska (STL, Polska).