Gdańskie Spotkania Literackie

Duńska Nagroda dla Tłumacza Literackiego dla Bogusławy Sochańskiej

Świetna wiadomość! Duńska Fundacja Sztuki przyznała Duńską Nagrodę dla Tłumacza Literackiego 2014 Bogusławie Sochańskiej. W uzasadnieniu czytamy, że Nagroda przyznana została „w dowód uznania za jej obszerną, wieloletnią i wytrwałą pracę nad przekładem i promocją literatury duńskiej najwyższej rangi.” Sochańska jest autorką pierwszego w Polsce tłumaczenia bajek i baśni Andersena wprost z języka duńskiego. W październiku br. ukazały się także „Dzienniki” sławnego Duńczyka w przekładzie laureatki (Wyd. Media Rodzina). Przypominamy, że tłumaczka była gościem pierwszej edycji „Odnalezionego…”, a także – pod egidą Spotkań – poprowadziła w Gdańsku warsztaty przekładu.
Pani Bogusławie bardzo serdecznie gratulujemy!

Zdjęcie: Marcin Walkowiak (Wyd. Media Rodzina)