Gdańskie Spotkania Literackie

Odnalezione w tłumaczeniu Poetki z Wysp

Antologia „Poetki z Wysp” to tom, zbierający wiersze ośmiu poetek brytyjskich w przekładach Jerzego Jarniewicza oraz Magdy Heydel. Książka jest wspólnym przedsięwzięciem wydawniczym Biura Literackiego z Instytutem Kultury Miejskiej w Gdańsku z okazji festiwalu „Odnalezione w tłumaczeniu” organizowanego przez IKM w Gdańsku, w dniach 9 -11 kwietnia.

Antologia zawiera utwory Lavinii Greenlaw, Monizy Alvi, Jackie Kay, Gwyneth Lewis, Alice Oswald, Ruth Padel, Jo Shapcott i Rosemary Tonks. Każda z poetek zostanie zaprezentowana w antologii zestawem piętnastu wierszy, do których autorzy wyboru dołączyli noty o pisarkach oraz posłowie napisane przez Jerzego Jarniewicza.

Bardzo się cieszę z tej antologii. Praca nad nią nie była łatwa, i to z wielu powodów. Najpierw sama robota przekładowa – utwory naszych autorek stanowiły spore wyzwanie, zarówno pod względem tematycznym, jak i z uwagi na ich językowe i poetyckie skomplikowanie. Dalej, poważny kłopot mieliśmy z wyborem bohaterek książki: poezja Wielkiej Brytanii pisana przez kobiety to nie wyspa ani wyspy, tylko potężny archipelag, a może kontynent. Kilkanaście wierszy ośmiu autorek to naprawdę próbka próbki, ledwie liźnięcie na zachętę, oskoma na dalsze lektury. W takich razach pozostaje poczucie niedosytu i żalu – tylko tyle się zmieściło, a jest o wiele więcej. No i wreszcie samo składanie książki w całość okazało się nieproste. Bez wchodzenia w szczegóły powiem tylko, że oboje tłumacze/redaktorzy są, jak się okazało, silnymi osobowościami, których gusty, upodobania, poetyckie ucho i oko znacznie się od siebie różnią, a zarazem chętnie ku się ku sobie nadstawiają i zerkają. Czym to się kończy? Otóż nieustannym twórczym sporem, bezustanną korespondencją, pytaniami, sugestiami i poprawkami wysyłanymi w późnych godzinach nocnych i wczesnych godzinach porannych – słowem: twórczym fermentem co się zowie. Pozostaje mieć nadzieję, że ta kipiel, złagodzona oliwą fachowej redaktorskiej roboty pani Anny Krzywani z Biura

 

Literackiego, okaże się podniecającą i satysfakcjonującą lekturą. Bardzo byśmy chcieli, żeby czytelnicy wyczuli w tych przekładach  entuzjazm, jaki mamy dla naszych autorek. Zapraszamy do lektury tej kapitalnej poezji –mówi o pracy nad  antologią „Poetki z Wysp” Magda Heydel.

Będzie to książka zadziwiająca i wielowymiarowa, dykcje poetek są bowiem diametralnie różne. Tym ciekawsze okazuje się postawienie obok siebie wierszy Alice Oswald, przepisującej na swój sposób „Iliadę” i poezji Ruth Padel, sięgającej do tradycji judeochrześcijańskiej, a obok wierszy Jackie Kay, dla której inspiracją bywa blues, poezji Lavinii Greenlaw, czerpiącej inspirację z języka i historii nauki.

W tomie znajdziemy też Gwyneth Lewis, poetkę walijsko-angielską, w której twórczości pojawia się temat zabójstwa języka walijskiego, jej „macierzystej mowy”, jak tytułuje jeden ze swoich wierszy. A także Jo Shapcott z jej szczególnym zainteresowaniem różnorakimi momentami rozpadu, pęknięciami na granicy ciała i umysłu, płynną i niejednorodną tożsamością.

Obrazu dopełniają utwory dwóch poetek: tworzącej na pograniczu kultury brytyjskiej i pakistańskiej Monizy Alvi, próbującej zrozumieć i opisać tę istniejącą w niej dwoistość; oraz buntowniczej, pełnej energii Rosemary Tonks, nad której wierszami unoszą się duchy Rimbauda i Baudelaire’a.

Tegoroczna edycja Gdańskich Spotkań Tłumaczy Literatury „Odnalezione w tłumaczeniu”, z którą związana jest publikacja zapowiadanej antologii „Poetki z Wysp”, poświęcona będzie w dużym stopniu literaturom języka angielskiego.

Tom ukaże się bezpośrednio przed „Odnalezionym w tłumaczeniu” i po raz pierwszy zaprezentowany będzie w trakcie Spotkań. podczas dyskusji Magdy Heydel i Jerzego Jarniewicza „Rymy żeńskie. Wokół antologii poetek brytyjskich” prowadzonej przez Zofię Król. Zapraszamy w piątek, 10 kwietnia o godz. 18.00, do sieni Instytutu Kultury Miejskiej przy ul. Długi Targ 39/40 w Gdańsku.

poetki z wysp

W tomie pojawia się też Gwyneth Lewis, walijsko-angielska poetka, w której twórczości raz po raz wraca temat zabójstwa języka walijskiego, jej „macierzystej mowy”, jak tytułuje jeden ze swoich wierszy. A także Jo Shapcott ze swoim szczególnym zainteresowaniem dla różnorakich momentów rozpadu, pęknięć na granicy ciała i umysłu, tożsamości jednostkowej i zbiorowej.

 

Obrazu tego przekroju przez kobiecą poezję brytyjską dopełniają utwory dwóch poetek: tworzącej na pograniczu kultur, brytyjskiej i pakistańskiej, Monizy Alvi, próbującej zrozumieć i opisać tę istniejącą w niej dwoistość; oraz buntowniczej, pełnej energii Rosemary Tonks, nad której wierszami unoszą się duchy Rimbauda i Baudelaire’a.

Tegoroczna edycja Gdańskich Spotkań Tłumaczy Literatury „Odnalezione w tłumaczeniu”, z którą związana jest publikacja zapowiadanej antologii „Poetki z Wysp”, w całości poświęcona będzie literaturom języka angielskiego. Przygotowywana książka powstaje we współpracy z Instytutem Kultury Miejskiej w Gdańsku, który jest organizatorem festiwalu.

Jerzy Jarniewicz urodził się w 1958 roku. Jest poetą, tłumaczem, krytykiem literackim i wykładowcą akademickim. Od 1994 roku jest redaktorem „Literatury na Świecie”. W Biurze Literackim publikował swoje wiersze, przekłady oraz szkice krytyczne. Ostatnio, w 2012 roku ukazała się jego autorska antologia „Sześć poetek irlandzkich”.

 

Magda Heydel jest tłumaczką literatury, wykładowcą akademickim i redaktorem naczelnym pisma „Przekładaniec”. Prowadzi zajęcia z przekładoznawstwa i komparatystyki literackiej i kulturowej na Uniwersytecie Jagielloński. Na język polski przekładała twórczość Josepha Conrada, Seamusa Heaneya, T.S. Eliota czy Virginii Woolf.