en | pl
Facebook
Youtube
Gdańskie Spotkania Tłumaczy Literatury

Pasmo warsztatowe 4. edycji "Odnalezione w tłumaczeniu"

Sztuka przekładu dramatów z języka rosyjskiego. Warsztaty mistrzowskie z Agnieszką Lubomirą Piotrowską 

Studentów i doktorantów – przyszłych tłumaczy języka rosyjskiego – zapraszamy do udziału w warsztatach mistrzowskich z wybitną tłumaczką języka rosyjskiego, Agnieszką Lubomirą Piotrowską. Warsztaty poprzedzą festiwal Gdańskie Spotkania Literackie „Odnalezione w tłumaczeniu”.

Podczas warsztatów zostaną omówione m.in. zagadnienia nowych przekładów klasyki, specyficzne problemy przekładu z języka rosyjskiego na polski, pułapki, które czyhają na tłumaczy. Podczas zajęć uczestnicy będą pracować nad wybranymi fragmentami sztuk Czechowa i omawiać napotkane problemy.

Udział w warsztatach jest bezpłatny. Grupa warsztatowa będzie liczyć maksymalnie 10 osób. Warsztaty będą trwały dwa dni, 10-11 kwietnia 2019 r.

Aby wziąć udział w rekrutacji, należy przesłać zgłoszenie zawierające:

1. tłumaczenie próbki tekstu: >> pobierz fragment <<

2. krótki list motywacyjny (z danymi teleadresowymi);

3. podpisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych (skan lub zdjęcie): >> pobierz zgodę <<

Na zgłoszenia czekamy do 28 lutego 2019 r. do godz. 17:00. Zgłoszenia należy przesyłać mailowo na adres warsztaty@ikm.gda.pl lub do sekretariatu Instytutu Kultury Miejskiej w kopercie z dopiskiem „warsztaty mistrzowskie” (adres: Instytut Kultury Miejskiej, Długi Targ 39/40, 80-830 Gdańsk). Decyduje data i godzina wpłynięcia zgłoszenia.

Wyniki rekrutacji ogłosimy na stronie odnalezionewtlumaczeniu.pl do 8 marca 2019 r.

Agnieszka Lubomira Piotrowska jest tłumaczką literatury rosyjskiej, znawczynią teatru i kultury rosyjskiej, kuratorką projektów teatralnych w Polsce i Rosji. Tłumaczyła m.in. powieści Władimira Sorokina, Wiktora Jerofiejewa, dramaturgię klasyczną (Antona Czechowa, Nikołaja Gogola, Michaiła Sałtykowa-Szczedrina, Aleksandra Puszkina) i współczesną (Iwana Wyrypajewa, Nikołaja Koladę, Jewgienija Griszkowca, Wasilija Sigariewa, braci Presniakow, Pawła Priażko i in.).

Laureatka Nagrody Stowarzyszenia Autorów ZAIKS „za wybitne osiągnięcia w dziedzinie przekładu literatury rosyjskiej na język polski”. Pracowała na filologii rosyjskiej UMCS (katedra literatury rosyjskiej), jako redaktorka w miesięczniku „Literatura na Świecie”, współtworzyła i była dyrektorką artystyczną Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Demoludy w Olsztynie (w latach 2006-2008). Zasiada w jury konkursów dramaturgicznych w Jekaterynburgu, Mińsku i Permie, współpracowała z Instytutem Teatralnym w Warszawie oraz Instytutem Adama Mickiewicza. Jest kuratorką „części wschodniej” na Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym „Konfrontacje” w Lublinie, a także Festiwalu „Da! Da! Da! Współczesny Teatr, Dramat i Performans z Rosji” w Warszawie; autorka idei i kuratorka Festiwalu Kolady w Warszawie.

projekt: bang bang design | dev.: TruStudio

Instytut kultury miejskiej Europejski Poeta Wolnościlogo-gdansk-ready