en | pl
Facebook
Youtube
Gdańskie Spotkania Tłumaczy Literatury

 

 

Małgorzata Łukasiewicz
fot. Renata Dąbrowska
renatadabrowska.com

Decyzją Kapituły w składzie: Joanna Kornaś-Warwas, Piotr Paziński, Julia Różewicz, Justyna Sobolewska, Tomasz Swoboda, Ryszard Turczyn, Anna Wasilewska (przewodnicząca Kapituły) w 2019 roku Nagroda Prezydenta Miasta Gdańska za Twórczość Translatorską im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego za całokształt twórczości została przyznana Małgorzacie Łukasiewicz za przekłady niemieckojęzycznej prozy, eseistyki i literatury filozoficznej. 

– Małgorzata Łukasiewicz wprowadziła do polszczyzny m. in. dzieła Hansa Georga Gadamera, Jürgena Habermasa, Theodora W. Adorna, Maksa Horkheimera, Friedricha Nietzschego, Richarda Wagnera, Heinricha Bölla, Roberta Walsera, Hermanna Hessego, W.G Sebalda. Wśród tłumaczonych przez nią książek nie ma tytułów przypadkowych czy błahych. Jej wybór obejmował zawsze teksty ważne, trudne i wysmakowane – mówi Anna Wasilewska.

 

Małgorzata Łukasiewicz jest jedną z najwybitniejszych polskich tłumaczek filozofii i literatury języka niemieckiego. Jej przekłady są bardzo wysoko cenione m.in. ze względu na wierne, plastyczne oddanie przekazywanego sensu i erudycyjność.

Tłumaczka opublikowała również kilka książek eseistycznych, m.in. „Rubryka pod różą” (2007), „Jak zostać artystą. Na przykładzie Thomasa Manna” (2011), „Dziwna rzecz – pisanie” (2012) i „Pięć razy o przekładzie” (2017). Jest także autorką monografii o Robercie Walserze. Za swoją działalność translatorską i popularyzatorską Małgorzata Łukasiewicz została wyróżniona wieloma polskimi i zagranicznymi nagrodami.

– Poprzez swoją pracę translatorską tłumaczka propaguje najważniejsze osiągnięcia nowoczesnej filozofii niemieckiej i literatury niemieckojęzycznej, a jej eseje, często korespondując z dorobkiem przekładowym, wnikliwie komentują najmniej oczywiste zagadnienia z kręgu eseistyki, literatury i translatologii – czytamy w rekomendacji Dariusza Sośnickiego, redaktora naczelnego Wydawnictwa Ossolineum.

Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska za Twórczość Translatorską w obu kategoriach zostaną wręczone 12 kwietnia br. podczas gali towarzyszącej Gdańskim Spotkaniom Literackim „Odnalezione w tłumaczeniu”.

projekt: bang bang design | dev.: TruStudio

Instytut kultury miejskiej Europejski Poeta Wolnościlogo-gdansk-ready