Gdańskie Spotkania Literackie

Tadeusz Sławek
Na okrężnych drogach. Tłumaczenie literackie i jego światy

Polityka przekładu jest polityką wielogłosowości; nie może zgodzić się na wizję świata, w którym relacje z innym/obcym są równoznaczne z „zanieczyszczeniem” tego, co rodzime i „czyste” – pisze Tadeusz Sławek w inspirującym eseju, w którym udowadnia, że refleksja nad przekładem może być użytecznym narzędziem myślenia o świecie. Podstawowe zadanie tłumaczy, twierdzi Sławek, to poszukiwanie porozumienia przy zachowaniu różnic, praca nad konstruowaniem wspólnoty uwzględniającej odrębność jej członków i zawsze gotowej do twórczej zmiany. Jak się to odbywa w praktyce? Odwołując się do dziesiątków przykładów z historii literatury – od Homera po Joyce’a, od Biblii po Baudelaire’a i Kafkę – autor zastanawia się nad filologicznymi, ale także filozoficznymi, etycznymi i politycznymi implikacjami postaw tłumaczek i tłumaczy.

Wydawca: Instytut Kultury Miejskiej oraz Karakter

Małgorzata Łukasiewicz
Pięć razy o przekładzie

Eseje wybitnej tłumaczki na temat kilku podstawowych kwestii związanych z przekładem: czym jest przekład i jakie są z niego pożytki? Jak mówi się o przekładzie i roli tłumacza – i co z tego wynika? Na czym polega autonomia przekładu? Jak tłumacze, wydawcy i czytelnicy obchodzą się z obcością? Co myślenie o przekładzie wnosi do myślenia o literaturze?

Teksty powstały w ramach cyklu wykładów współorganizowanych przez festiwal “Odnalezione w tłumaczeniu” i Uniwersytet Jagielloński. Odwołując się do historii literatury, opowieści innych tłumaczy oraz własnych doświadczeń, autorka opowiada o dylematach i paradoksach pracy tłumacza, a także o tym, jak czytać przekłady i czym może być literatura. Inspirująca, błyskotliwa i pięknie napisana książka.

Wydawca: Instytut Kultury Miejskiej oraz Karakter

Alberto Manguel, Grzegorz Jankowicz
Małe języki, wielkie literatury
tłum. Soren Gauger, Agnieszka Pokojska

Aby w pełni zrozumieć zjawisko małych języków i ich literatur trzeba uchwycić i precyzyjnie opisać relacje łączące literaturę w jej rozmaitych przejawach i aspektach. Potrzebna jest lekturowa pamięć i bezpośredni kontakt z wydawcami – Alberto Manguel jest redaktorem wielu antologii literackich, w których prezentował teksty pisane w różnych językach. Niezbędna jest też również ciekawość – sam Manguel mówi, że “niezwykłe dzieła literackie zdają się domagać niezwykłych opowieści o swym powstaniu”. Wybitne dzieła powstałe w małych językach rzucają nam to żądanie ze zwielokrotnioną siłą. I nie chodzi jedynie o proces powstawania, lecz także o dalsze ich losy.

Na tę dwujęzyczną książkę (polski/angielski) składają się eseje Alberto Manguela i Grzegorza Jankowicza oraz ich rozmowa wokół literatury powstającej w małych językach.

Wydawca: Instytut Kultury Miejskiej i Karakter

Adam Pluszka
Wte i wewte. Z tłumaczami o przekładach

Osiemnastu tłumaczy i siedemnaście rozmów, między innymi z Małgorzatą Łukasiewicz o W.G. Sebaldzie, z Dariuszem Żukowskim o Susan Sontag, z Anną Węgleńską o Astrid Lindgren, z Maciejem Świerkockim o Jamesie Joysie, Bogusławą Sochańską o Hansie Christianie Andersenie, z Piotrem W. Cholewą o Terrym Pratchetcie, z Anną Wasilewską o Janie Potockim, z Pauliną Braiter o J.R.R. Tolkienie, z Jackiem Giszczakiem o Alainie Mabanckou.

Wte i wewte to nie tylko fascynujące rozmowy z fascynującymi ludźmi, ale także przekrój przez spory kawałek literatury – duńskiej, kanadyjskiej, francuskiej i kolonialnej, katalońskiej, chińskiej, starogreckiej, niemieckiej czy szwedzkiej.

Wydawca: słowo/obraz terytoria oraz Instytut Kultury Miejskiej

Antologia Poetki z Wysp
tłum. Magda Heydel, Jerzy Jarniewicz

Jest ich osiem. Osiem fenomenalnych głosów, osiem odmiennych dykcji poetyckich, wyobraźni i wrażliwości: Moniza Alvi, Lavinia Greenlaw, Jackie Key, Gwyneth Lewis, Alice Oswald, Ruth Padel, Jo Shapcott, Rosemary Tonks. W ich wierszach spotykają się światy natury i nauki, Wschodu i Zachodu, sfera osobista i sfera zbiorowa. Mówią o tożsamości, o języku, o cielesności, pobrzmiewają nutą bluesa, homerycką powagą i tonem biblijnym. Autorami pierwszej w Polsce antologii prezentującej wybrane poetki brytyjskie są Magda Heydel i Jerzy Jarniewicz. Ich przekłady oddają różnorodność i bogactwo tej poezji, pokazując twórczość poetek z Wysp w ich historycznych, językowych i kulturowych uwikłaniach oraz mocnym, wyrazistym osadzeniu we współczesności.

Wydawca: Biuro Literackie oraz Instytut Kultury Miejskiej