Gdańskie Spotkania Literackie

Gala wręczenia Nagrody im. Boya-Żeleńskiego

Fot. Bogna Kociumbas