Odnalezione w Tłumaczeniu. Danuta Ćirlić-Straszyńska