Gdańskie Spotkania Literackie

Harmonogram Nagrody 2024-2025

Biuro Nagrody ogłasza następujący harmonogram dla 6. edycji Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska za Twórczość Translatorską im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego:

Etap I
lipiec 2024: otwarcie naboru zgłoszeń

Etap II
30 listopada 2024: zakończenie naboru zgłoszeń

Etap III
grudzień 2024 – luty 2025: Kapituła Nagrody zapoznaje się ze zgłoszonymi kandydaturami

Etap IV
marzec 2025: pierwsze posiedzenie Kapituły Nagrody, w ramach którego wyłonionych zostanie do siedmiu nominacji do nagrody w kategorii za przekład książki oraz wybrani zostaną laureat lub laureatka nagrody za całokształt twórczości translatorskiej.

Etap V
marzec 2025: ogłoszenie nominacji w kategorii przekład książki oraz laureata lub laureatki nagrody za całokształt twórczości translatorskiej.

Etap VI
kwiecień 2025: drugie posiedzenie Kapituły Nagrody, w ramach którego spośród wskazanych nominacji wybrani zostaną laureat, laureatka lub laureaci w kategorii za przekład książki.

Etap VII
kwiecień 2025: towarzysząca Gdańskim Spotkaniom Literackim „Odnalezione w tłumaczeniu” gala wręczenia Nagrody za Twórczość Translatorską im. T. Boya-Żeleńskiego. Podczas uroczystości poznamy laureata, laureatkę lub laureatów w kategorii za przekład książki.