Gdańskie Spotkania Literackie

GABRIELA ABRASOWICZ

doktorka nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, slawistka. Autorka książek Dramat ciała. Ciało w dramacie. Twórczość serbskich i chorwackich dramatopisarek w latach 1990-2010 i (Trans)pozycje idei w postjugosłowiańskim dramatopisarstwie oraz teatrze (1990-2020). Perspektywa transkulturowa, a także artykułów poświęconych analizie dramatopisarstwa i produkcji teatralnej w krajach byłej Jugosławii. Tłumaczka chorwackich, serbskich i bośniackich tekstów dramatycznych na język polski.