Gdańskie Spotkania Literackie

Otwieramy nabór zgłoszeń do Nagrody za Twórczość Translatorską im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 2025

Wiosną 2025 roku już po raz szósty wręczymy Nagrodę Prezydenta Miasta Gdańska za Twórczość Translatorską im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego. Nagroda przyznawana jest w dwóch kategoriach: honoruje autora lub autorkę najlepszego przekładu nowości wydawniczej oraz wyróżnia wybitnego tłumacza lub tłumaczkę za całokształt twórczości translatorskiej. „Odnalezione w tłumaczeniu” towarzyszy nagrodzie od początku jej istnienia i cieszymy się, mogąc otworzyć nabór zgłoszeń do kolejnej edycji wyróżnienia. Na kandydatury czekamy do 30 listopada 2024 roku.

 

Ufundowana przez Miasto Gdańsk i organizowana przez Instytut Kultury Miejskiej Nagroda za Twórczość Translatorską im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego jest wyrazem uznania dla maestrii tłumaczy i tłumaczek literatury pięknej. Nagroda przyznawana jest w trybie dwuletnim żyjącym tłumaczom i tłumaczkom literatury obcej na język polski. Laureaci – poza statuetką – otrzymują 50 000 zł (całokształt) oraz 30 000 zł (przekład książki). Uroczystość wręczenia Nagrody towarzyszyć będzie 7. edycji „Odnalezionego w tłumaczeniu”, które odbędzie się wiosną 2025 roku.

Kto może być zgłoszony w poszczególnych kategoriach
Do nagrody przyznawanej za całokształt twórczości zgłaszać można tłumaczy i tłumaczki literatury obcej na język polski. W przypadku tych zgłoszeń nie istnieją ograniczenia czasowe w zakresie terminu publikacji dzieł przełożonych przez kandydata lub kandydatkę. Jest to wyróżnienie indywidualne, czyli w każdej edycji przyznawane jednej osobie.
W przypadku kategorii nagrody przyznawanej za przekład książki (lub cyklu książkowego) zgłoszenia powinny dotyczyć pozycji, które na polskim rynku wydawniczym ukazały się między 1 grudnia 2022 i 30 listopada 2024 (wznowienia nie będą brane pod uwagę). W tej kategorii przyjmowane są zgłoszenia tłumaczy i tłumaczek pracujących indywidualnie oraz w zespołach.

Kto może zgłaszać kandydatów i kandydatki do Nagrody
Kandydatury mogą zgłaszać osoby prawne i fizyczne, a w szczególności wydawnictwa, instytucje kultury, szkoły wyższe, media o charakterze literackim, stowarzyszenia i związki twórcze, pisarze, literaturoznawcy, krytycy literaccy, tłumacze i członkowie Kapituły Nagrody. Każda z wymienionych osób i organizacji może przysłać dowolną liczbę zgłoszeń.

Co powinno zawierać zgłoszenie do Nagrody
1/ imię i nazwisko kandydata, kandydatki lub kandydatów wraz z uzasadnieniem zgłoszenia oraz opisem dokonań zgłaszanej osoby;
2/ informacje o osobie zgłaszającej wraz z adresem i numerem telefonu;
3/ zgodę na przetwarzanie danych osobowych osoby zgłaszającej i zgłaszanej;
4/ materiały książkowe:
a/ w przypadku zgłoszenia jednej książki lub cyklu książek należy załączyć 3 egzemplarze papierowe zgłaszanej książki lub cyklu oraz egzemplarz(e) w wersji elektronicznej (w formacie PDF, a także mobi oraz epub, jeśli istnieje taka możliwość);
b/ w przypadku zgłoszenia tłumacza lub tłumaczki za całokształt twórczości translatorskiej dołączyć należy bibliografię dorobku zgłaszanej osoby oraz 3 wybrane dzieła zdaniem osoby zgłaszającej stanowiące najlepsze udokumentowanie dorobku kandydata do Nagrody. Książki dostarczyć należy w liczbie 3 egzemplarzy papierowych oraz w wersji elektronicznej jeśli istnieje taka możliwość (w formacie PDF, a także mobi oraz epub).

Kapituła może zwrócić się do osoby zgłaszającej kandydaturę do Nagrody z wnioskiem o uzupełnienie nadesłanego materiału. Do Nagrody nie mogą być zgłaszani członkowie Kapituły Nagrody oraz przedstawiciele Fundatora Nagrody i Organizatora.

Termin i sposób przesyłania zgłoszeń
Termin naboru zgłoszeń mija 30 listopada 2024 roku.
Kompletne zgłoszenia należy przesłać do Biura Nagrody mieszczącego się w Instytucie Kultury Miejskiej. Można to zrobić na dwa sposoby:
– mailowo na adres: nagrodadlatlumacza@ikm.gda.pl;
– pocztą tradycyjną na adres: Instytut Kultury Miejskiej, Targ Rakowy 11, 80-806 Gdańsk (z dopiskiem „Zgłoszenie do Nagrody Translatorskiej”). W przypadku nadsyłania zgłoszeń pocztą tradycyjną decyduje data wpływu do sekretariatu Instytutu Kultury Miejskiej.

Dostęp do niezbędnych dokumentów i informacji:
szczegółowy harmonogram Nagrody w cyklu
aktualny Regulamin Nagrody
formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych

W razie pytań prosimy o kontakt mailowy: nagrodadlatlumacza@ikm.gda.pl.

Dotychczasowi laureaci i laureatki:
2023 (całokształt) – Ireneusz Kania (różne języki)
2023 (książka) – René Koelblen i Stanisław Waszak za przekład z języka francuskiego „Zniknięć” Georges’a Pereca (wyd. Lokator 2022)
2021 (całokształt) – Anna Przedpełska-Trzeciakowska (jęz. angielski)
2021 (książka) – Teresa Tyszowiecka blasK! za przekład z języka angielskiegou książki Anthony’ego Josepha „Afrykańskie korzenie UFO” (wyd. Fundacja Korporacji Ha!art)
2019 (całokształt) – Małgorzata Łukasiewcz (jęz. niemiecki)
2019 (książka) – Marcin Szuster za przekład z języka angielskiego książki Djuny Barnes „Ostępy nocy” (wyd. Ossolineum)
2017 (całokształt) – Danuta Cirlić-Straszyńska (jęz. serbochorwacki)
2017 (książka) – Piotr Paziński za przekład z języka hebrajskiego książki Szmuela Josefa Agnona „Przypowieść o skrybie i inne opowiadania” (wyd. Nisza)
2015 (brak podziału na kategorie) – Maryna Ochab (jęz. francuski)

Fundatorem Nagrody jest Miasto Gdańsk.
Organizatorem Nagrody jest Instytut Kultury Miejskiej.