Gdańskie Spotkania Literackie
 

small__ukasiewicz__Pi___razy___ok_adka_PLATON-1