en | pl
Facebook
Youtube
Gdańskie Spotkania Tłumaczy Literatury

Gdańskie Spotkania Literackie „Odnalezione w tłumaczeniu” to wyjątkowy – bo poświęcony przede wszystkim sztuce translacji – festiwal literacki. Do rozmów o literaturze i przekładzie zapraszamy najlepszych pisarzy, tłumaczy literatury, krytyków oraz czytelników z całej Polski.
Spotkania dają możliwość spojrzenia na literaturę z nieco innej perspektywy, są punktem wyjścia do rozmów o świecie i dynamice zachodzących w nim zmian. Przekład, o którym mówimy, to z jednej strony intymna konfrontacja z tekstem, z drugiej zaś sposób budowania relacji między ludźmi, kulturami i gatunkami sztuki.

Czwarta edycja Gdańskich Spotkań Tłumaczy Literatury „Odnalezione w tłumaczeniu” odbędzie się 11-13 kwietnia 2019 r. Podczas festiwalu wręczona zostanie Nagroda Prezydenta Miasta Gdańska za Twórczość Translatorską im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego.

Organizowane przez Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku Spotkania Literackie „Odnalezione w tłumaczeniu” odbywają się co dwa lata, naprzemiennie z festiwalem Europejski Poeta Wolności. Każda edycja ma za temat przewodni wybrany obszar językowy. W roku 2013 były to języki skandynawskie, w 2015 – język angielski, w 2017 hasłem przewodnim festiwalu było „Male języki, wielka literatura”.

Autorkami programu Gdańskich Spotkań Literackich „Odnalezione w tłumaczeniu” są (od prawej na zdjęciu) Magda Heydel, tłumaczka z języka angielskiego, kierownik studiów magisterskich Przekładoznawstwo literacko-kulturowe na Uniwersytecie Jagiellońskim i redaktor naczelna „Przekładaniec. A Journal of Translation Studies”, Urszula Kropiwiec, menedżerka kultury i tłumaczka z języka hiszpańskiego, wicedyrektorka Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie, Justyna Czechowska, literaturoznawczyni, tłumaczka ze szwedzkiego i norweskiego, prezeska Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury, oraz Aleksandra Szymańska, pomysłodawczyni idei Spotkań, animatorka, dyrektor Intytutu Kultury Miejskiej.

projekt: bang bang design | dev.: TruStudio

Instytut kultury miejskiej Europejski Poeta Wolnościlogo-gdansk-ready